Poniżej zamieszczamy numery bezpośrednie z których Państwo możecie skorzystać :
Nazwa Telefon
Kierownik Izby Przyjęć 43-828-81-04
Szpitalny Oddział Ratunkowy 43-828-81-08
Oddział wewnętrzny - Sekretariat 43-828-81-10
Oddział wewnętrzny - Konsola 43-828-81-11
Oddział wewnętrzny - pok. Lekarski 43-828-81-16
Zakład Opiekuńczo Leczniczy 43-828-81-19
Oddział POL-GIN Sekretariat 43-828-81-20
Oddział POŁ-GIN - Konsola  43-828-81-21
Oddział POŁ-GIN - pok. Lekarski 43-828-81-26
Oddział Dziecięcy - Konsola 43-828-81-31
Oddział Dziecięcy - Pok.Lek. 43-828-81-36
NEONATOLOGIA 43-828-81-39
Oddział Chirurgii - Sekretariat 43-828-81-40
Oddział Chirurgii - Konsola 43-828-81-41
Oddział Chirurgii - pok. Lekarski 43-828-81-46
Endoskopia 43-828-81-48
Blok Operacyjny 43-828-81-52
Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii - Konsola 43-828-81-60
Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii - Lekarski 43-828-81-64
Laboratorium 43-828-81-65
Poradnia Specjalistyczna - REJESTRACJA 43-828-81-70
Poradnia Rehabilitacji
43-828-81-85
Apteka 43-828-81-90
Portiernia/Recepcja 43-828-81-95

Nocna Świąteczna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska

43-828-82-00

Rejestracja RTG, CT, USG
43-828-82-10
Księgowość 43-828-82-21
Zaopatrzenie 43-828-82-25
Koordynator ds. technicznych
43-828-82-26
Dział Kadr 43-828-82-30
Dział Płac 43-828-82-32
Zamówienia Publiczne 43-828-82-35
Oddział Ortopedii 43-828-82-40
Oddział Rehabilitacji 43-828-82-46
Dział Statystyki 43-828-82-36
Zarząd - Sekretariat 43-828-82-50
Główny Księgowy 43-828-82-54
Fax 43-828-82-55
 Dane kontaktowe:Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1699-200 PoddębiceNip: 828-140-92-38