Szanowni Państwo,

w zakładce znajdziecie przydatne druki i wnioski do pobrania:

 

 

Formularz zgłoszenie awarii, napraw sprzętu medycznego  - Pobierz

Podanie o urlop wypoczynkowy- Pobierz

Formularz szkoleniowy - Pobierz

Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia Pobierz

Oświadczenie o dziecku Pobierz

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym - Pobierz

Oświadczenie o pełnionych dyżurach w oddziale -Pobierz

Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna - Pobierz

Karta ewidencji czasu pracy - roczna -Pobierz

Sprawozdanie z wykonanych świadczeń zdrowotnych - Pobierz

Miesięczne sprawozdanie z liczby godzin udzielanych świadczeń przez personel lekarski  - Pobierz

Miesięczne sprawozdanie z liczby godzin udzielanych świadczeń przez personel pielęgniarski - Pobierz

Miesięczne sprawozdanie z liczby godzin udzielanych świadczeń przez personel sprzątający - Pobierz

Miesięczny harmonogram udzielania świadczeń przez personel pielęgniarski -Pobierz

Miesięczny harmonogram udzielania świadczeń przez personel lekarski - Pobierz

Miesięczny harmonogram udzielania świadczeń przez personel sprzątający - Pobierz